Úplné znenie č. 361/1992 Zb.Zákon o niektorých služobných pomeroch vojakov (úplné znenie, ako vyplýva z neskosrších zmien a doplnení)

Čiastka 74/1992
Platnosť od 10.07.1992 do31.08.2002
Zrušený 370/1997 Z. z. (nepriamo)
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené