Zákon č. 343/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví

Čiastka 72/1992
Platnosť od 30.06.1992
Účinnosť od 01.09.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.1992

Pôvodný predpis

30.06.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené