Vyhláška č. 285/1992 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou

(v znení č. 283/1994 Z. z.)

Čiastka 59/1992
Platnosť od 15.06.1992 do31.12.1996
Účinnosť od 01.11.1994 do31.12.1996
Zrušený 387/1996 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené