Zákon č. 159/1992 Zb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.

Čiastka 35/1992
Platnosť od 01.04.1992
Účinnosť od 01.04.1992

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.04.1992

Pôvodný predpis

01.04.1992
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené