Zákon č. 117/1992 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/1990 Zb. o rodičovskom príspevku

Čiastka 29/1992
Platnosť od 31.03.1992 do31.10.2002
Účinnosť od 01.04.1992 do31.10.2002
Zrušený 280/2002 Z. z. (nepriamo)

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené