Zákon č. 1/1992 Zb.Zákon o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku

Čiastka 1/1992
Platnosť od 16.01.1992 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1999 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené