Uznesenie č. p2/c80/1991 Zb.Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 80/1991
Platnosť od 01.11.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené