Opatrenie č. p1/c24/1991 Zb.Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dedičství - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

Čiastka 24/1991
Platnosť od 29.03.1991
Účinnosť od 29.03.1991

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené