Zákon č. 96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

(v znení č. 384/1997 Z. z.(nepriamo), 374/2013 Z. z.)

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 01.01.2014
Komentáre 7
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 1

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 374/2013 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.1998 - 31.12.2013 384/1997 Z. z.(nepriamo)
01.04.1991 - 31.12.1997

Všetky časové verzie

01.04.1991

Pôvodný predpis

22.03.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené