Zákon č. 96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 01.04.1991 do31.12.1997
Komentáre 7
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené