Zákon č. 519/1991 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok a notársky poriadok

(v znení č. r1/c17/1992 Zb., 264/1992 Zb.(nepriamo), 5/1993 Z. z., 46/1994 Z. z., 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 99/1991
Platnosť od 18.12.1991
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené