Nariadenie vlády č. 300/1991 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

Čiastka 55/1991
Platnosť od 31.07.1991
Účinnosť od 01.08.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.1991

Pôvodný predpis

31.07.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené