Oznámenie č. 278/1991 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva obrany o vydaní výnosu na vykonanie § 30 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany

Čiastka 50/1991
Platnosť od 10.07.1991
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júlom 1991.

278

Federálne ministerstvo obrany

vydalo výnos č. 2 zo 14. mája 1991 na vykonanie § 30 zákona č. 87/991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany.

Výnosom sa riešia nároky vojakov z povolania, u ktorých došlo k neplatnému ukončeniu služobného pomeru, nároky na sociálne dávky vyplývajúce zo zákona o služobných pomeroch týchto osôb a postup pri určení ich doplatku.

Výnos nadobúda účinnosť 15. júlom 1991; je zverejnený v Zborníku výnosov FMO ročník 1991 a možno do neho nazrieť na Federálnom ministerstve obrany alebo ho zakúpiť v oblastnej knižnej predajni kníh Naše vojsko, nakladateľstvo a knižný obchod, Víťazné námestie č. 4, Praha 6.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.