Nariadenie vlády č. 132/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa ustanovujú prípady, keď môže podnik so zahraničnou majetkovou účasťou vzniknúť bez povolenia

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.12.1991
Účinnosť od 15.04.1991 do31.12.1991
Zrušený 513/1991 Zb.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.1991 - 31.12.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.04.1991 - 31.12.1991

Pôvodný predpis

15.04.1991
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené