Zákon č. 128/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky

(v znení č. 311/1992 Zb., 58/1995 Z. z.)

Čiastka 26/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.03.1998
Účinnosť od 01.04.1995 do31.03.1998
Zrušený 69/1998 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené