Postup č. p1/c6/1990 Zb.Postup pri financovaní niektorých výdavkov štátnych podnikov a niektorých ďalších socialistických organizácií, schválený uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 18. januára 1990 č. 34

Čiastka 6/1990
Platnosť od 01.02.1990
Záväznosť od 01.02.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené