Uznesenie č. p5/c46/1990 Zb.Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady o usporiadaní majetkových vzťahov medzi gréckokatolíckou a pravoslávnou cirkvou

Čiastka 46/1990
Platnosť od 13.07.1990
Záväznosť od 13.07.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené