Rozkaz č. p1/c33/1990 Zb.Rozkaz prezidenta českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 33/1990
Platnosť od 18.05.1990
Záväznosť od 18.05.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené