Uznesenie č. p1/c25/1990 Zb.Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o určení počtu poslancov Snemovne ľudu volených na území národných republík

Čiastka 25/1990
Platnosť od 23.04.1990
Záväznosť od 23.04.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené