Ostatné č. o1/c100/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní publikácie smernice pre vedenie účtovníctva obcí, preddavkovaných organizácií, malých príspevkových organizácií, malých cirkevných organizácií a iných drobných organizácií – č. V/2-29902/90.

Čiastka 100/1990
Platnosť od 29.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené