Zákon č. 96/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Slovenskej komisie pre životné prostredie a o zmenách v pôsobnosti ministerstiev Slovenskej republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Účinnosť od 30.03.1990 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.03.1990 - 27.08.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.03.1990 - 27.08.1990

Pôvodný predpis

30.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené