Zákon č. 93/1990 Zb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících sa působnosti ministerstev České republiky

Čiastka 20/1990
Platnosť od 30.03.1990
Účinnosť od 30.03.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.03.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.03.1990

Pôvodný predpis

30.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené