Zákon č. 74/1990 Zb.Zákon, ktorým sa ustanovuje nové znenie vojenskej prísahy a služobnej prísahy príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti a Zborov nápravnej výchovy, upravuje názov československej armády, upravuje riadna dovolenka vojakov v základnej službe a ktorým sa mení zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti

(v znení č. 333/1991 Zb.(nepriamo), 370/1997 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Účinnosť od 01.09.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 370/1997 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
27.08.1991 - 31.08.2002 333/1991 Zb.(nepriamo)
14.03.1990 - 26.08.1991

Všetky časové verzie

14.03.1990

Pôvodný predpis

14.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené