Zákon č. 73/1990 Zb.Zákon o civilnej službe

(v znení č. 175/1990 Zb.)

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990 do15.01.1992
Účinnosť od 01.07.1990 do15.01.1992
Zrušený 18/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené