Ústavný zákon č. 65/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené