Ústavný zákon č. 65/1990 Zb.Ústavní zákon České národní rady o počtu poslanců České národní rady

Čiastka 16/1990
Platnosť od 13.03.1990
Účinnosť od 13.03.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.03.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

13.03.1990

Pôvodný predpis

13.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené