Oznámenie č. 598/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva dopravy o vydaní výnosu, ktorým sa vydávajú pravidlá technickej prevádzky metra

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 29.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené