Zákon č. 594/1990 Zb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Čiastka 101/1990
Platnosť od 29.12.1990
Účinnosť od 01.01.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1991

Pôvodný predpis

29.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené