Vyhláška č. 585/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenovej regulácii nájomného z nebytových priestorov

Čiastka 97/1990
Platnosť od 29.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 608/1992 Zb.
Rozhodnutia súdov 1

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1991 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

29.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené