Nariadenie vlády č. 578/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností

Čiastka 96/1990
Platnosť od 29.12.1990 do30.06.2007
Účinnosť od 01.07.2006 do30.06.2007
Zrušený 299/2007 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené