Vyhláška č. 573/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci

Čiastka 94/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 01.02.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.1991 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.02.1991

Pôvodný predpis

28.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené