Zákon č. 566/1990 Zb.Zákon České národní rady o volbách soudců z lidu

Čiastka 92/1990
Platnosť od 28.12.1990
Účinnosť od 28.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené