Vyhláška č. 56/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky o školách v prírode

Čiastka 13/1990
Platnosť od 06.03.1990 do31.08.1992
Účinnosť od 01.04.1990 do31.08.1992
Zrušený 383/1992 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené