Vyhláška č. 559/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 215/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o poľnohospodárskej dani

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1991 do31.12.1992
Zrušený 286/1992 Zb. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.1991 - 31.12.1992 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.01.1991 - 31.12.1992

Pôvodný predpis

27.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené