Oznámenie č. 555/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní zmeny Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o uľahčení cestovného styku občanom oboch štátov

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990 do26.05.1991
Zrušený 322/1991 Zb. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené