Zákon č. 546/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, v znení neskorších predpisov a zákon č. 169/1990 Zb. o občianskych komisiách pôsobiacich v rezortoch ministerstiev vnútra a o zmene a doplnení zákona č. 100/1970 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení zákonov č. 63/1983 Zb. a č. 74/1990 Zb.

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 27.12.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.12.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

27.12.1990

Pôvodný predpis

27.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené