Zákon č. 527/1990 Zb.Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch

Čiastka 86/1990
Platnosť od 21.12.1990
Účinnosť od 01.10.2002
Literatúra 4
Rozhodnutia súdov 5
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené