Zákon č. 522/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

Čiastka 85/1990
Platnosť od 21.12.1990 do31.08.2008
Účinnosť od 05.01.1991 do31.08.2008
Zrušený 245/2008 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.01.1991 - 31.08.2008 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

05.01.1991 - 31.08.2008

Pôvodný predpis

21.12.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené