Vyhláška č. 52/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 41/1985 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášok č. 179/1988 Zb., č. 118/1989 Zb. a č. 4/1990 Zb.

Čiastka 12/1990
Platnosť od 05.03.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 05.03.1990 do28.02.1994
Zrušený 17/1994 Z. z. (nepriamo)

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
05.03.1990 - 28.02.1994 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

05.03.1990 - 28.02.1994

Pôvodný predpis

05.03.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené