Nariadenie vlády č. 479/1990 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkových rezervácií v meste Jur pri Bratislave a v obci Plavecký Peter

Čiastka 81/1990
Platnosť od 30.11.1990
Účinnosť od 30.11.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené