Vyhláška č. 463/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Čiastka 77/1990
Platnosť od 12.11.1990
Účinnosť od 12.11.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené