Vyhláška č. 463/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních

Čiastka 77/1990
Platnosť od 12.11.1990
Účinnosť od 12.11.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
12.11.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

12.11.1990

Pôvodný predpis

12.11.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené