Zákon č. 459/1990 Zb.Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990
Účinnosť od 30.10.1990

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
30.10.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

30.10.1990

Pôvodný predpis

30.10.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené