Úplné znenie č. 456/1990 Zb.Trestný zákon (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

Čiastka 76/1990
Platnosť od 30.10.1990 do31.12.2005
Zrušený 300/2005 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené