Oznámenie č. 453/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní výnosu Sadzobník dane z obratu platný od 1. januára 1991

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990 do30.12.1991
Zrušený 516/1991 Zb.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené