Nariadenie vlády č. 434/1990 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 308/1990 Zb., ktorým sa vykonáva zákon č. 181/1990 Zb. o zrušení Vysokej školy Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 74/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 29.10.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
29.10.1990 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

29.10.1990

Pôvodný predpis

29.10.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené