Vyhláška č. 410/1990 Zb.Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej o vydaní mincí po 10 Kčs s letopočtom 1990

Čiastka 70/1990
Platnosť od 11.10.1990 do14.06.1993
Účinnosť od 11.10.1990 do14.06.1993
Zrušený 118/1993 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené