Zákon č. 404/1990 Zb.Zákon o štátnych vyznamenaniach Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 69/1990
Platnosť od 10.10.1990 do28.02.1994
Účinnosť od 15.10.1990 do28.02.1994
Zrušený 37/1994 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.10.1990 - 28.02.1994 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.10.1990 - 28.02.1994

Pôvodný predpis

10.10.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené