Vyhláška č. 393/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990 do30.06.2006
Účinnosť od 01.10.1990 do30.06.2006
Zrušený 411/2006 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.1990 - 30.06.2006 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.10.1990 - 30.06.2006

Pôvodný predpis

28.09.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené