Zákon č. 385/1990 Zb.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení zákona č. 74/1990 Zb., a o niektorých opatreniach na vybavovanie priestupkov v pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

(v znení č. 333/1991 Zb.)

Čiastka 65/1990
Platnosť od 27.09.1990
Účinnosť od 27.08.1991

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
27.08.1991 333/1991 Zb. Aktuálne znenie
01.11.1990 - 26.08.1991

Všetky časové verzie

01.11.1990

Pôvodný predpis

27.09.1990
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené